Disclaimer

Het gebruik en kennisnemen van deze website impliceert het akkoord gaan met de inhoud van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom
Deze website en de volledige inhoud daarvan zijn het intellectueel eigendom van Anneke Bakker. Op alle getoonde afbeeldingen rust het auteursrecht bij Anneke Bakker. Elke vorm van verveelvoudiging en openbaarmaking, ongeacht het gebruikte medium, is slechts toegestaan met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daarvoor van Anneke Bakker.
Het aanbrengen van een hyperlink naar deze website op de website van een derde is toegestaan, mits er geen sprake is van framed linking, inline linking of daarmee vergelijkbare vormen van linken. Het aanbrengen van een hyperlink is niet toegestaan wanneer dit het imago van Anneke Bakker kennelijk kan schaden vanwege de aard, inhoud of opmaak van de website van de derde.

Veranderingen website en aanbod
Anneke Bakker behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan te brengen op deze website, waaronder begrepen de inhoud van deze disclaimer.

Groningen, 2020